Aniśko architektura krajobrazu

projektujemy ogrody

których integralnym elementem jest człowiek, inspirowane dziedzictwem kultury i pięknem natury, oraz umożliwiające harmonijne współistnienie człowieka i przyrody

projektujemy środowisko

zaspokajające potrzeby każdego człowieka, zdrowe, funkcjonalne, wygodne i bezpieczne, a przy tym służące odpoczynkowi i aktywności fizycznej

projektujemy krajobrazy

regenerując zniszczony ekosystem, stosując restytucję ekologiczną, przywracając równowagę i funkcje ekologiczne

projektujemy przestrzenie

pokazujące piękno rodzimych gatunków roślin, w oparciu o lokalne materiały o niepowtarzalnym charakterze, wykorzystując produkty recyklingu i upcyklingu

projektujemy miejsca

odzwierciedlające lokalną kulturę i historię, zachowujące unikalny regionalny charakter i harmonijnie wpisujące się w otaczającą okolicę

zobacz jak to robimy