Przygotowujemy wszystkie etapy projektu.

1 Analiza

Aby pomysł stał się rzeczywistością, naszą pracę rozpoczynamy od analizy potrzeb i możliwości.

Poznanie i zrozumienie istniejących uwarunkowań środowiskowych, kulturalnych, historycznych i społecznych stanowi podstawę każdego udanego projektu. Informację zbieramy poprzez spotkania i rozmowy z właścicielami, zarządcami i mieszkańcami. W przypadku przestrzeni publicznych korzystamy z wywiadów, ankiet i konsultacji. Zgromadzoną wiedzę uzupełniamy dokumentacją w postaci map geodezyjnych, planów zagospodarowania przestrzennego czy zdjęć archiwalnych.

2 Koncepcja

Opierając się na analizie zebranych informacji i materiałów tworzymy koncepcję.

Koncepcja określa ogólną wizję przestrzeni, układ poszczególnych jej elementów i sposoby jej użytkowania. W jej ramach przygotowujemy plany poglądowe, modele, galerię przykładowych zdjęć oraz wizualizacje ilustrujące i objaśniające rozwiązania zastosowane w proponowanym projekcie. Wspólnie z klientami dokonujemy zmian i modyfikacji koncepcji, tak aby w optymalny sposób odzwierciedlała ich życzenia.

3 Plan

Zaaprobowana koncepcja stanowi podstawę do przygotowania planu wykonawczego.

Plan wykonawczy obejmuje rysunki techniczne, specyfikacje dotyczące robót, szczegółowe założenia roślinne, dobór gatunkowy i odmianowy drzew, krzewów i roślin zielnych, oraz propozycje stylistyczne dotyczące materiałów, nawierzchni, mebli czy donic. W oparciu o plan wykonawczy przygotowujemy przedmiar i kosztorys inwestorski.

4 Realizacja

Z planem wykonawczym w ręku przystępujemy do realizacji projektu.

Koordynujemy wszystkie aspekty zarządzania pracami wykonawczymi. Wyszukujemy i rozsyłamy zapytania ofertowe do sprzedawców i producentów urządzeń, materiałów i roślin. Analizujemy otrzymane oferty i rekomendujemy te najtrafniejsze i najkorzystniejsze. Składamy zamówienia i ustalamy szczegóły dotyczące dostawy. Z wykonawcami planujemy kolejność zadań i terminy robót.

5 Opieka

Zapewniamy nadzór autorski podczas realizacji projektu i po jego zakończeniu.

Aby osiągnąć zamierzony w projekcie efekt, sprawdzamy zgodność robót z planem wykonawczym. Kontrolujemy zgodność materiału szkółkarskiego z tym wyszczególnionym w planie i przeprowadzamy inwentaryzację po ukończonej budowie. Oferujemy konsultacje i doradztwo w okresie po-wykonawczym dotyczące utrzymania i dalszego rozwoju zaprojektowanej przestrzeni.

ZOBACZ NASZE PROJEKTY

ul. Jeziorna 21, 69-220 Ośno Lubuskie, PL

© 2017 Aniśko Architektura Krajobrazu