Po wielu latach zaniedbań miasto na nowo odkrywa swoją rzekę

Ogród jest miejscem, gdzie człowiek i przyroda mogą harmonijnie współistnieć