W ogrodzie, tak jak w naturze, rośliny mogą tworzyć mozaiki

Jak w ogrodzie osiągnąć równowagę między potrzebami człowieka i przyrody