Artykuły​​​​​​
Spod pióra Anny i Tomasza wyszło ponad sto artykułów. Ich tematyka to projektowanie przestrzeni, projektowanie założeń roślinnych, krajobraz zrównoważony, historia ogrodów i parków, analiza istniejących założeń parkowych, folklor roślinny, dobór gatunkowy i wartość oraz przydatność poszczególnych gatunków, lub grup roślin w projektowaniu, restytucja ekologiczna, rośliny rodzime oraz ogrody przyjazne przyrodzie.
Artykuły ukazały się w czasopismach polskich, angielskich i amerykańskich, takich jak Ogrody, Zieleń Miejska, Działkowicz, Erica Polonica, Rocznik Dendrologiczny, The New Plantsman i American Nurseryman.  

To cię zainteresuje

Back to Top