Wizyta w ogrodzie​​​​​​
Zapraszamy do naszego ogrodu. Oprowadzając po nim, opowiadamy jego historię i proces metamorfozy, jaki miał w nim miejsce w ciągu ostatnich 10 lat. Zdradzamy wszelkie wypracowane tu metody na tworzenie roślinnych kompozycji, mozaik i ogrodowych łąk. Dzielimy się wiedzą, miłością do przyrody i piękna. Nasz ogród otwarty jest dla każdego. Przychodzą tu zarówno dzieci na wakacyjne zajęcia, całe klasy w ramach zajęć z biologii, jak i koledzy po fachu i osoby po prostu zainteresowane roślinami i ciekawe innych sposobów prowadzenia ogrodu. A takie właśnie u nas znajdą. Ogród bez kosiarki, bez pestycydów i z minimalnym podlewaniem, może w czasach ocieplającego się klimatu i ubożenia bioróżnorodności służyć za doskonały wzór do naśladowania. Wykształciło się tu kilka odrębnych siedlisk i odpowiadających im zbiorowisk roślinnych, od zupełnie suchego, piaszczystego przedogródka i patia, aż po teren podmokły w najniższej części posiadłości. Jest więc co pokazywać i co naśladować. Ogród stał się narzędziem edukacyjnym, które z wielką chęcią i przyjemnością wykorzystujemy.

To cię zainteresuje

Back to Top