Wykłady​​​​​​
Wykłady to sprawdzony sposób na przekazywanie wiedzy zainteresowanej grupie odbiorców. Tematy wykładów Anny i Tomasza bywają rozmaite, ale zawsze oscylują wokół krajobrazu oraz roślin, szczególnie rodzimych gatunków i ich wykorzystywania w projektowaniu ogrodów symbiotycznych, parków i wszelkiej zieleni publicznej.
Rośliny rodzime w krajobrazie wciąż wymagają promowania. Projektowanie ogrodów z ich wykorzystaniem jest utrudnione, ponieważ są one mało znane, a do tego wciąż nie jest łatwo je dostać. Zalecane są tu więc konkretne rodzime gatunki, które już od dawna cenione są w ogrodach, oraz metody tworzenia kompozycji z ich udziałem, w tym ogrodowych łąk i założeń mozaikowych.
Inna grupa tematów to ogrody przyjazne przyrodzie, symbiotyczne, szczególnie te przychylne owadom zapylającym. Przedstawiane są konkretne działania i warunki, jakie trzeba stworzyć w ogrodzie by stał się odpowiednim siedliskiem dla owadów, ptaków i innych pożytecznych stworzeń.
Powrót natury do miast, dostosowanie się do zmieniających się warunków klimatycznych, rabaty i ogrody deszczowe, oszczędzanie zasobów naturalnych, recykling i upcykling w ogrodzie to kolejny zestaw zagadnień. Tutaj przedstawiane są też metody restytucji ekologicznej dające szansę na biologiczną odbudowę skażonych i zdewastowanych miejskich i postindustrialnych terenów.  ​​​​​​

To cię zainteresuje

Back to Top