Warsztaty​​​​​​
Warsztaty to najbardziej interaktywny sposób edukowania. Poprzez tego rodzaju zajęcia można dotrzeć do odbiorców z niemal każdej grupy wiekowej. Działania te mogą być lokalne i dotyczyć tylko małego obszaru, albo zatoczyć szerszy krąg i objąć całą miejscowość czy rejon i mieć bezpośredni wpływ na lokalną społeczność. Uczestnicy warsztatów zapoznają się z rozwiązaniami opartymi na najnowszych badaniach i światowych trendach.
Warsztaty przeprowadzane przez nasze biuro uczą czytania krajobrazu poprzez interaktywną podróż przez otaczający świat, gdzie można poznać sposoby odczytywania historii zapisanych w krajobrazie oraz zobaczyć ich związek ze środowiskiem przyrodniczym. Na warsztatach można dowiedzieć się jak ważna jest ochrona zasobów naturalnych, co daje upcykling w ogrodzie i o tym, że ogród może powstać w każdym miejscu z wykorzystaniem dowolnych dostępnych materiałów. O przyrodzie w ogrodzie z wielka chęcią i zainteresowaniem uczą się dzieci, nawet te najmłodsze. A o tym co to są ogrody symbiotyczne, jak je prawidłowo stworzyć i utrzymywać, chce wiedzieć coraz więcej właścicieli ogrodów i działek, którzy pragną odmienić swoje dotychczasowe ogrodowe przyzwyczajenia.
W ramach warsztatów Park dla dzieci oferowaliśmy zajęcia projektowe dla najmłodszych. Dzieci wymyślały swój wymarzony park, dowiadywały się, jakie funkcje może on spełniać i z jakich elementów się składa. W trakcie warsztatów Ogrody bez granic zaangażowaliśmy natomiast całą lokalną społeczność. Tu celem było usuwanie barier społecznych, ekonomicznych, kulturowych i przygotowanie uczestników do aktywnego włączenia się w kształtowanie przestrzeni we własnym otoczeniu poprzez tworzenie ogrodów w najbardziej nieoczekiwanych miejscach i przy udziale osób wcześniej pozbawionych takiej możliwości. Natomiast warsztaty Urządź swoje miasto umożliwiły mieszkańcom analizę organizacji przestrzennej ich własnych miejscowości, wyłonienie pozytywnych aspektów, a także istniejących problemów, trudności i wyzwań oraz zaproponowanie sposobów ich rozwiązania.
Cała grupa warsztatów poświęcona jest roślinom rodzimym i ich rozpoznawaniu, zakładaniu ogrodów deszczowych i ogrodowych łąk. Uczestnicy identyfikują rosnące wokół rodzime gatunki roślin, dowiadują się jak ważną rolę spełniają one w naszym otoczeniu, oraz poznają naturalne zbiorowiska roślin, do których gatunki te należą. Dowiadują się też dlaczego należy zatrzymywać wody opadowe w ogrodzie i jak zrobić to najlepiej. W rezultacie nabywają nowe umiejętności, dzięki którym potrafią zbudować i odpowiednimi gatunkami obsadzić proste ogrody deszczowe. Warsztaty łąkowe natomiast pozwalają uczestnikom na praktyczne założenie ogrodowej łąki, począwszy od należytego przygotowania miejsca aż po dobór i wysiew odpowiedniej mieszanki nasion.

To cię zainteresuje

Back to Top