Twój ogród​​​​​​
Projektujemy w myśl zasad rozwoju zrównoważonego. W tym celu w naszej pracy wykorzystujemy amerykańskie standardy ustanowione przez Sustainable Sites Initiative, Leadership in Energy and Environmental Design oraz Society for Ecological Restoration. Każdy projekt naszego biura charakteryzuje się poszanowaniem przyrody i jej zasobów, rozwiązaniami oszczędzającymi energię, dbałością o środowisko naturalne, szacunkiem dla człowieka, lokalnej społeczności i historii oraz rozwiązaniami promującymi szeroko pojęte piękno. Aby osiągnąć zamierzony rezultat pracę rozpoczynamy od analizy wszystkich aspektów związanych z nowym ogrodem czy parkiem. Na jej podstawie tworzymy plan koncepcyjny. Na bazie planu koncepcyjnego opracowujemy plan wykonawczy, który jest podstawowym narzędziem przy realizacji inwestycji. Tu istotnym jest nasz nadzór wykonawczy, a później powykonawcza opieka merytoryczna nad ogrodem.
Aby pomysł stał się rzeczywistością, pracę rozpoczynamy od analizy potrzeb i możliwości. Poznanie i zrozumienie istniejących uwarunkowań środowiskowych, kulturalnych, historycznych i społecznych stanowi podstawę każdego udanego projektu. Informacje te zbieramy poprzez wizyty, spotkania i rozmowy z właścicielami, zarządcami i mieszkańcami. W przypadku przestrzeni publicznych korzystamy z wywiadów, ankiet i konsultacji społecznych. Zgromadzoną wiedzę uzupełniamy dokumentacją w postaci map geodezyjnych, planów zagospodarowania przestrzennego i jeśli są dostępne, to zdjęć archiwalnych.
Plan koncepcyjny, który w naszym przypadku stanowi swoisty master plan inwestycji, tworzymy opierając się na analizie zebranych informacji i materiałów. Plan ten określa ogólną wizję przestrzeni, układ poszczególnych jej elementów i sposoby jej użytkowania. W ramach projektu koncepcyjnego przygotowujemy plany poglądowe pokazujące wszystkie elementy projektowanego ogrodu czy parku, modele 3D oraz wizualizacje ilustrujące i objaśniające rozwiązania zastosowane w proponowanym projekcie. Rezultatem jest dynamiczna wizualizacja w postaci filmu, która pozwala klientom na wirtualny spacer po ukończonym ogrodzie, zajrzenie w każdy jego zakątek, obserwację gry świateł zmieniających się w ciągu doby, dobór kolorystyczny materiałów i poglądowy dobór gatunkowy proponowanych założeń roślinnych. Po prezentacji wspólnie z klientami dokonujemy ewentualnych modyfikacji koncepcji, tak aby w optymalny sposób odzwierciedlała ich życzenia. Wszelkie zmiany nanoszone są na plan koncepcyjny, który po zaaprobowaniu przez klientów staje się podstawą do przygotowania planu wykonawczego.
Plan wykonawczy obejmuje rysunki techniczne, specyfikacje dotyczące wykonania robót, szczegółowe plany założeń roślinnych, dobór gatunkowy i odmianowy drzew, krzewów i roślin zielnych, propozycje stylistyczne dotyczące proponowanych materiałów, nawierzchni, mebli czy donic oraz schematyczny plan oświetlenia. Przy przygotowaniu planów wykonawczych współpracują z nami biura architektoniczne, konstruktorzy, projektanci urządzeń wodnych, sanitarnych i elektrycznych. W oparciu o ukończony plan wykonawczy przygotowujemy przedmiar i kosztorys inwestorski. Opracowanie planu wykonawczego jest żmudnym i czasochłonnym procesem, niezbędnym jednak do osiągnięcia zamierzonych efektów i gwarantującym, że wszystko zostanie prawidłowo wykonane.
Zapewniamy nadzór autorski podczas realizacji projektu i oferujemy konsultacje i doradztwo w okresie powykonawczym dotyczące utrzymania i dalszego rozwoju zaprojektowanej przestrzeni. 

To cię zainteresuje

Back to Top