Woda​​​​​​
Woda jest niezbędna do życia. Zarówno w ogrodzie, jak i w gospodarstwach domowych powinniśmy ją oszczędzać, i nie tylko ze względu na koszty. Bez wody w naszym ogrodzie nie będą rosły rośliny, ani nie przeżyją żadne zwierzęta. Bez wody i my nie możemy funkcjonować. Stosując odpowiednie metody, możemy wodę oszczędzać. Przede wszystkim sadźmy w ogrodzie gatunki, które dostosowane są do naszych warunków klimatycznych i glebowych. Odpowiednio dobrana paleta roślin nie będzie wymagała ciągłego podlewania i da sobie radę nawet w suche dni lata. 
Zmiany klimatu odpowiadają zarówno za susze jak i coraz częstsze nawalne deszcze, które z kolei w połączeniu z powszechnym zabetonowywaniem obszarów zurbanizowanych wywołują niepożądane skutki jak erozja, awarie systemu kanalizacji, zanieczyszczenie cieków wodnych i często tragicznie kończące się powodzie. Pamiętamy o tym przy projektowaniu ogrodów, a naszym celem jest zatrzymanie wód opadowych na miejscu jak najdłużej i ułatwienie im powolnego przesiąkania do gleby. W każdym projekcie zagospodarowania terenu proponujemy więc zbieranie wody do późniejszego wykorzystania oraz ogrody deszczowe, czyli rabaty i niecki obsadzone roślinami, wyłapujące wody opadowe z całej działki, podjazdów, chodników oraz dachów. Woda gromadzi się w tych specjalnie ukształtowanych zagłębieniach, zostaje oczyszczana przez zasiedlające je mikroorganizmy i systemy korzeniowe rosnących tam roślin i pomału przesiąka do gleby. Dzięki odpowiedniemu doborowi roślin ogród deszczowy może oprócz swej oczywistej funkcji użytkowej spełniać i inne: może stać się siedliskiem dla różnorodnej fauny, a także być ozdobą całego założenia ogrodowego. W takich ogrodach warto posadzić rodzime gatunki roślin znoszących częściowe i czasowe zalanie, ale także odpornych na suszę, ponieważ w okresie między deszczami, takie miejsce może być zupełnie przesuszone.
Woda w środowisku spełnia życiodajną rolę i jest oczywiście nieodłącznym i niezbędnym elementem każdego ogrodu przyjaznego przyrodzie. Wody potrzebują nie tylko rośliny w ogrodzie rosnące, ale także wszelkiego rodzaju zwierzęta ogród odwiedzające i w nim żyjące. Podstawowa funkcja, którą spełnia woda w ogrodzie to właśnie źródło picia dla ptaków, motyli, pszczół i innych przedstawicieli lokalnej fauny. Jest też miejscem reprodukcji, schronienia i zimowania wielu gatunków płazów i gadów. 
W ogrodzie potrzebne są pojemniki lub zbiorniki z wodą. Mogą być one wszelakich rozmiarów i kształtów. Pojemniki przeznaczone dla ptaków powinny być umieszczane w bezpiecznym miejscu i na odpowiedniej wysokości, z dala od gęstych zarośli, w których mogłyby zaczaić się drapieżniki. W zależności od ich przeznaczenia, rozmiaru i usytuowania, zbiorniki mogą być obsadzone roślinnością, lub pozostawione z samą wodą. Niektórzy mają to szczęście, że ich ogród graniczy ze stawem, mokradłem lub, że przepływa przezeń naturalny strumień, potok czy rzeczka. Warto wykorzystać taką bliskość naturalnych źródeł wody i teren wokół nich urządzić tak, by nie tylko był przyjemnym miejscem wypoczynku, ale też przyjazną oazą dla wszelkich stworzeń. 
Nie można też zapomnieć o estetycznej funkcji, jaką woda spełnia w ogrodzie. Przeglądają się w niej rośliny, wnosi ona życie do ogrodu i czyni go bardziej dynamicznym. Może być umieszczana w rozmaitych ozdobnych pojemnikach, dobieranych odpowiednio do ogrodowego stylu.

To cię zainteresuje

Back to Top